Realizované zakázky

Energetické úspory v ZD SENOMATY
Energetické úspory v ZD SENOMATY

Investor: Zemědělské družstvo Senomaty
Místo: Senomaty
Rok: 2019

Stavební úpravy RD č.p. 323 v Novém Strašecí
Stavební úpravy RD č.p. 323 v Novém Strašecí

Investor: Zemědělské družstvo KAČAK
Místo: Nové Strašecí
Rok: 2018

Kompostárna Lašovice

Investor: Zemědělské družstvo Lašovice
Místo: Lašovice
Rok: 2017

Stavební úpravy RD č.p. 446 v Novém Strašecí
Stavební úpravy RD č.p. 446 v Novém Strašecí

Investor: Zemědělské družstvo KAČAK
Místo: Nové Strašecí
Rok: 2017

Investice do zemědělského podniku - AGRODRUŽSTVO Kačice
Investice do zemědělského podniku - AGRODRUŽSTVO Kačice (živočišná výroba)

Investor: Zemědělské družstvo Kačice
Místo: Kačice
Rok: 2016

Založení mostní váhy v Běcharech
Založení mostní váhy v Běcharech

Investor: Perseus a.s.
Místo: Běchary
Rok: 2015

Fasáda RD Čelechovice
Fasáda RD Čelechovice

Investor: Ing. Stanislav Stejskal
Místo: Čelechovice
Rok: 2015

Rekonstrukce stávající kotelny na LTO - stavební část

Investor: Uchytil s.r.o.
Místo: Praha, ul. Hradební
Rok: 2015

Potěhy II. Etapa
Přístavba skladu obilí Potěhy II. Etapa - spodní stavba - stavební část

Investor: Zemědělské obchodní družstvo Potěhy
Místo: Potěhy
Rok: 2014

Agropension Malíkovice
Agropension Malíkovice - stavební úpravy - rekonstrukce

Investor: Zemědělské družstvo Hradečno
Místo: Malíkovice
Rok: 2013

foto
Přístavba skladu obilí Potěhy I. Etapa - spodní stavba - stavební část

Investor: Zemědělské obchodní družstvo Potěhy
Místo: Potěhy
Rok: 2013

foto
Opěrná stěna, zpevněné plochy a terénní úpravy

Investor: PERSEUS a.s.
Místo: Běchary
Rok: 2013

foto
Opěrná zeď – Talmberk – sanace sesuvu

Investor: GEOINDUSTRIE s.r.o.
Místo: Talmberk
Rok: 2013

foto
Dostavba posklizňové linky - spodní stavba posklizňové linky Nové Strašecí

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní zemědělský podnik Lány
Místo: Lány
Rok: 2012 -2013

foto
Posklizňová linka v Běcharech - spodní stavba - stavební část

Investor: PERSEUS a.s.
Místo: Běchary
Rok: 2012 – 2013

foto
Založení RD - deska podporovaná pilotami a napojení na IS

Investor: Agrodružstvo Kačice
Místo: Tuchlovice
Rok: 2012

foto
Podniková čerpací stanice PHM

Investor: Agrodružstvo Kačice
Místo: Kačice
Rok: 2012

foto
Terénní úpravy a zpevněné plochy u posklizňové linky

Investor: Agrodružstvo Kačice
Místo: Kačice
Rok: 2012


...zpět na úvodní stranu